Om föreningen ÅSS Gävle

Ångestsyndromsällskapet Gävle tillhör riksförbundet, Svenska Ångestsyndromsällskapet (ÅSS). ÅSS är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral. Vår förening verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Vi sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. Vi tar inte ställning för eller emot läkemedel eller terapeutiska behandlingsformer.

Vår verksamhet kan sammanfattas i följande mål:

Bryta de drabbades isolering, främst genom stödgruppsverksamhet
Erbjuda olika stödformer och hjälp till drabbade och anhöriga
Bedriva "öppet hus"-verksamhet lokalt för alla medlemmar
Verka intressepolitiskt och sprida information i samhället om ångestsjukdomar
Ha telefonjour och ge samtalsstöd för medlemmar
Anordna informationsträffar och föreläsningar
Öka förståelsen för ångestproblematiken i sjukvården

Du blir medlem i din lokala förening, d v s Gävle ÅSS. Vi är sedan medlem i Svenska ÅSS och kan vara med och påverka hur vård och behandling skall se ut i Sverige för vår grupp.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Plats där träffarna är:

Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 6, portkod 0527 1trappa upp.