Böcker


Vissa böcker nedan kan vara svåra att få tag på. Hos Bokbörsen går det att söka efter begagnade böcker.


"Ångest" av Christer L Nordlund
Helt klart en bibel för oss ångestdrabbade. Beskriver de olika ångestsyndromen, ångestens mekanismer, hur ett ångesttillstånd kan uppstå, vanliga läkemedel vid ångesttillstånd, kognitiva tekniker med mycket mera. Christer Nordlund är kognitiv beteendeterapeut.
Medlemmar kan köpa den på vårt "Öppet Hus" i ÅSS Gävle. Medlemspris: 125 kronor.
Christer Nordlunds hemsida
ISBN:91-631-5481-1."Att leva ett liv, inte vinna ett krig" av Anna Kåver
"En av grundpelarna i DBT (dialektisk beteendeterapi) är acceptans och denna bok vill på ett lättfattligt sätt förklara begreppet och visa hur det tillämpas.
Acceptans innebär att välja att se, ha och stå ut med både sin inre och yttre verklighet, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den - hur plågsam den än kan vara.
Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att man avstår från att söka förändring i en svår situation, utan att man ger upp sitt krig mot tillvaron. Att acceptera är, även om det kan tyckas paradoxalt, att handla aktivt, i enlighet med sina värderingar och mål"(text från Bokus hemsida).
Finns att köpa på nätet hosBokus bokhandeloch andra.
ISBN: 9789127026827


"Vem är det som bestämmer i ditt liv?" av Åsa Nilsonne
"Att vara medvetet närvarande innebär att vara vaken i nuet, att lägga märke till det som sker runtomkring och hur det påverkar ens inre. En genomgående metafor som används i boken är "inre scen". Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi kan lära oss att styra denna repertoar - välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen. Man kan få bättre grepp om sitt liv genom att träna sig i medveten närvaro. Genom en medveten närvaro i nuet får vi en större självinsikt, på så sätt ökar också våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål" (text från Bokus hemsida).
Finns att köpa på nätet hosBokus bokhandeloch andra.
ISBN: 9789127026834"Befriad från ångest" av Lucinda Bassett
Lucinda Bassett har själv varit drabbad av paniksyndrom med agorafobi. Idag är hon helt panikfri och driver sedan 1983 ett center för stress- och ångesthantering i USA. Lucinda Bassett har utarbetat ett självhjälpsprogram för människor med ångest och fobier (enligt kognitivt beteendeterapeutiskt mönster) och det är detta program vi får ta del av i "Befriad från ångest".
Finns att köpa på nätet hosAdlibirs bokhandeloch andra.
ISBN: 91-27-08230-X."Social fobi" av Anna Kåver
Anna Kåver är psykolog och psykoterapeut och har arbetat som handledare i ett forskningsprojekt om behandling av social fobi. "I boken beskrivs vad social fobi är, varför man drabbas, hur problemet utvecklas och ser ut och vad man kan göra för att hjälpa" (professor Arne Öhman).
ISBN: 91-8909-112-4."Rädd, räddare, ångest" av Hellström, Hanell och Liberman
"Det är naturligt att vara rädd ibland, att från och till känna oro inför tillvarons krav och hotbilder. Men varför får alldeles vanliga barn i vårt samhälle allt oftare problem som leder till ångest? Beror det på familjen, omgivningen eller finns det biologiska orsaker, genetiska faktorer?
Den här boken visar hur ångest hos barn och ungdomar kan se ut och vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem. Med mängder av tydliga exempel lyfter den fram och diskuterar alla tänkbara orsaker till sådana tillstånd och pekar på möjliga lösningar och behandlingsmetoder. Läsaren får också möta många barn och ungdomar som är eller har varit drabbade av ångest"
Finns att köpa viaKerstin Hellströms hemsida.
ISBN: 91-518-4104-5."Våga besegra din rädsla" av JR Walker "
Är inte alla öppna och utåtriktade? Knappast! För dem som faller utanför ramen kan blyghet och andra typer av rädslor utvecklas till svåra hinder för ett normalt socialt liv. Författarna, som är psykolog respektive psykiater, varvar problemdefinitioner och realistiska exempel med självhjälpsövningar. Det finns alltså hjälp att få! Men det gäller att våga ta steget och bygga ett program att arbeta efter - på egen hand eller i grupp. Uppmuntrande är att exemplen ur verkligheten visar att resultaten sällan uteblir".
ISBN: 91-8909-112-4."Känn rädslan och våga ändå" av Susan Jeffers
"Vad är det som hindrar dig - just i detta ögonblick - att vara den person du vill vara och leva ditt liv precis som du vill leva det? Jo, i första hand rädsla. När rädslan håller oss tillbaka känner vi förvirring, frustrering, ilska och hjälplöshet och tvivlar på oss själva. Den här boken handlar om att omprogrammera det undermedvetna för att bli av med det felaktiga tänkande som automatiskt hindrar oss från att betvinga rädslan, och att i stället omvandla den till kraftfullhet, handling och kärlek"
ISBN 91-5341-872-7."De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör..."
av Freeman och DeWolf "I vårt tänkande styrs vi ofta av orealistiska föreställningar om vår omvärld och oss själva. Detta får till följd att vi gör missbedömingar som blir alltmer besvärande för oss och som färgar allt större områden av vårt beslutsfattande. För att komma ifrån sådana vrångbilder av verkligheten har Freeman och DeWolf sammanställt en lista på de vanligaste misstagen som vi gör. De presenterar också flera enkla tekniker som man kan använda sig av för att öka förmågan att tänka klart och förhindra felbedömningar och fel".
ISBN: 91-270-7143-X."Panik" av Roger Baker
"Den här boken handlar om att konfrontera paniken, genomleva den och upptäcka att den inte är livsfarlig. Boken avdramatiserar genom kunskap. Den kan användas av terapeuter som handledning och komplement till behandlingen, av drabbade som kunskapskälla. Den erbjuder dessutom ett självhjälpsgprogram inom ett område där sjukvården i dag inte hinner med".
ISBN: 91-7118-888-6."Fobier" av Åsa Hanell och Kerstin Hellström
"Boken ger en heltäckande bild av fobier. Flera personer som har eller har haft fobier berättar hur det har varit för dem, hur de har tagit tillbaka kontrollen över sina liv och värdet av att aldrig ge upp. Boken tar även upp hur det är att ha barn med fobier och hur det är att leva som anhörig till någon med fobier".
Finns att köpa viaKerstin Hellströms hemsida.
ISBN: 91-7263-325-5.
"Fri från oro, ångest och fobier" av Maria Farm Larsson och Håkan Wisung
"En självhjälpsbok som utgår från den framgångsrika behandlingsformen KBT, kognitiv beteendeterapi. Boken beskriver olika ångesttillstånd, som fobier och paniksyndrom, och förklarar vad man kan göra för att börja må bättre. Den har ett praktiskt och konkret tilltal med detaljerade steg-för-steg-instruktioner för den som vill tillämpa metoderna på egen hand. Den fungerar också bra som handledning för anhöriga och närstående eller för den allmänt intresserade som vill ta reda på vad KBT är och hur det fungerar i praktiken".
Finns att köpa på nätet hos t.exAdlibris bokhandel.
ISBN:91-3712-310-6."Bli av med din oro : med kognitiv beteendeterapi" av Robert L. Leahy
Hör du till dem som går omkring med en ständig oro i kroppen till ingen nytta? BLI AV MED DIN ORO lägger fram en ny, mångsidig metod för att hjälpa dig att identifiera och komma över de problem som skapas av överdriven oro. Genom att tilllämpa den kognitive terapeuten Robert L. Leahys sjustegsprogram THE WORRY CURE kan du:
Kartlägga din "orosprofil" och ändra de mönster som finns för när och hur du oroar dig i onödan.
Ta kontroll över tiden och därmed minska den stress som bidrar till att skapa oro.
Lära dig att fokusera på nya möjligheter - inte på din rädsla för att misslyckas.
Lära dig att hantera och leva med osäkerhet, istället för att alltid söka perfekta lösningar på problem som inte ens existerar.
Få hjälp att sluta med de "säkerhetsbeteenden" som du tar till därför att du tror att de gör saker och ting bättre, när de i själva verket gör situationen värre. Första boken om GAD!
ISBN: 9789171304148
Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Plats där träffarna är:

Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 6, portkod 0527 1trappa upp.